Veileder

Fremgangsmåte

 • Be om hjelp av ditt brannvesen til utfylling av Skjema (melding om yrkesskade / yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium) som sendes NAV / Folketrygden. Viktig å melde krav innen 1 år fra du oppdaget kreft ref. folketrygdloven §13-4. Her «dokumenterer» brannvesen hvor mange røykdykk du har hatt og hvor lenge du har vært ansatt ( de første måtte finne mer dokumentasjon) Kan ikke brannvesenet dokumentere viktig å skrive når du startet i brannvesenet og hvor lenge du har røykdykket.
 • Be brannvesenet til å melde det inn til deres forsikringsselskap, meldefrist er 3 år. Etter det kan forsikringen anse skaden som foreldet.
 • Be fastlegen/ bedriftslegen om nødvendig henvisning til spesialist for å melde om melding om arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet.

Saksgang

 • NAV mottar saken og gir seg selv normalt 12 mnd. saksgang.
 • Etter 12 mnd. får de fleste avslag (får du avslag er det viktig å anke har du tilgang til juridisk bistand gjennom f.eks. arbeidsorganisasjon så benytt deg av det så tidlig som mulig), eller blir videre sendt til et Yrkesmedesinsk senter på et større sykehus, eller til leger hos STAMI for utarbeidelse av «spesialisterklæring».
 • Etter Spesialisterklæringen avhenger det i om den støtter deg eller ei. (Selv om spesialister gir avslag bø man anke for spesialist må være over 90% siker mot trygderetten må vær 55% siker.) Noen får da godkjent Yrkesskade mens mange får avslag.

Ved innvilget Yrkesskade / sykdom

 • Da søker man om Menerstatning som kan gi økonomisk kompensasjon for tapt helse. (Viktig å få en invaliditetsgrad av lege/ spesialist som igjen gir en prosent som utgjør menerstatningen) Man må inn med ny søknad etter innvilget Yrkesskade

Ved avslag på yrkesskade

 • Man kan anke på NAV sitt avslag og kommer da inn på en avdeling som er NAV sin klageinstans
 • Da svarer de deg med at normal saksbehandlingstid er 20 uker, men erfaringene er at det kan gå mye lenger tid.
 • Du kan anke 2 ganger og ved eventuelt avslag også på gang nummer 2 vil saken din automatisk overføres til Trygderetten.
 • Viktig bruk juris med erfaring fra yrkesskade hvis du har tilgang på det i en ankesak.

Dersom noe er uklart eller du vil ha råd eller veiledning kan du enten sende mail på post@brannmennmotkreft.no eller ringe  Torkjell Helle.

Kontaktperson

Torkjell Helle
Driftsleder

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter