Historie

Inntil Brannmenn mot kreft begynte å sette dette på dagsorden i 2013 var det ingen som kjente til problemstillingen. Vi har alltid trodd at vi har vært gode på HMS, og flinke til å beskytte oss, selv om vi merket at flere og flere kolleger fikk kreft diagnosen.

Ved brannslukking og røykdykking blir brannfolk eksponert for kreftfremkallende kjemikalier og partikler. Dette absorberes ikke bare gjennom åndedrettet og munnen, men også gjennom huden.

I dag finnes det dessverre ikke utstyr som kan beskytte en brannmann 100% mot eksponeringen, men det kan gjøres en rekke tiltak for å begrense og redusere eksponeringen for disse stoffene.

Etter brann har vi i alle år dradd med oss forurenset tøy fra brannstedet inn i brannbilene og brannstasjonen igjen og på den måten forurenset vår egen arbeidsplass. Eller for deltidsmannskaper ble bekledningen ofte tatt med hjem og dermed eksponerte man familiemedlemmer og eget hjem!

Videre har det aldri vært vanlig å vaske bekledningen, tvert imot har det vært en slags æreskodeks å bruke bekledning og utstyr som er både svidd og sotet for å vise at man var erfaren i faget.

Nå vet vi bedre, og omfattende forskning viser at dessverre har betydelig forhøyet risiko for å utvikle en rekke forskjellige kreftsykdommer i forhold til befolkningen generelt. Alle piler peker i samme retning – det må gjøres tiltak for å begrense eksponering.

Brannmenn mot Kreft ble startet som egen frivillig organisasjon i 2014 etter et vellykket internasjonalt seminar om våren dette året. Foreningen har et styre på 6 personer og i tillegg undertegnede som drifter kontoret. Der er ingen ansatte.

Våre hoved målsetninger er :

  • Forebygge kreftrisiko i yrket (i de senere måneder også mer fokus på feiere).
  • Opplyse om kreftfaren i yrket vårt
  • Synliggjøre viktigheten med å skille mellom rene og skitne soner på brannstasjonen og i brannbilene
  • Prøve å forandre tidligere holdninger i og rundt yrket vårt
  • Forsøke å påvirke politikere slik at yrkesskade lovgivingen kan endres når det gjelder brannfolk og kreft

For å drive opplysningsvirksomheten reiser vi mye rundt i Norge både på stand og med foredrag for «brann-Norge». Vi deltar også på internasjonale konferanser for å holde oss oppdatert på ny forskning og utviklingen ellers i «Brann-verden».
Statens Arbeidsmiljø Institutt og Kreftregisteret utfører nå en forskning på norske brannfolk. Brannmenn Mot Kreft er med i en gruppe som «fagkonsulenter».
For å finansiere driften har vi medlemskap (ca 1200 medlemmer), vi driver nettbutikk og vi er med i Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Vi får også noen donasjoner fra etterlatte som mister sin kjær pga skader de sannsynligvis har fått i sitt yrke som brannmann.

Vi får mange henvendelser både fra aktive og pensjonerte brannfolk som rammes av kreft, og vi forsøker å hjelpe dem med praktisk informasjon. Ikke minst er det vanskelig å få godkjent yrkessykdom etter langt liv med eksponering av stoffene som er i brannrøyk og sot. Vi kjenner til 8 mann som har fått godkjent yrkesskade, mens kun 3 av disse har inntil nå fått erstatning.

Brannmenn Mot Kreft kjenner godt til at dokumentasjon og loggføring av eksponering i yrket er mangelfull. Vi har derfor utviklet en logg som heter «minLogg». Her kan hver enkelt logge sine eksponeringer etter øvelser og innsats. Loggen har hittil kostet oss bortimot 600.000,- hvor Tryg- stiftelsen var med i starten med kr.250.000,-. Resten har vi selv betalt. Denne ble i november 2019 lansert i engelsk versjon etter ønske fra Canada, USA, Tyskland, England, Island og Australia. Vi skal da lansere den på et internasjonalt seminar i Düsseldorf.
Arbeidstilsynet var i 2016 på vår nasjonale seminar som vi holdt i Bergen. Her kom de med 16 representanter for å høre på vårt problem. Etter dette har Arbeidstilsynet virkelig satt fokus på tilstanden på brannstasjonene i Norge, og der er mange dårlige.

Grunnet denne fokuseringen bygges der nå mange nye brannstasjoner rundt om i landet, og mange er på planleggingsstadiet. Mange sliter fortsatt med å få gjennomslag i sine kommuner til å få gode nok arbeidsforhold for oss brannfolk, så vi har en lang vei igjen selv om vi føler å ha oppnådd mye på 5 -6 år.

Torkjell Helle

Driftsleder
46 74 66 61

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter